Dr. MASSANET
General -

METGE ESPECIALITZAT EN TRAUMATOLOGIA I CIRURGIA ORTOPÈDICA

Llicenciat en Medicina i Cirurgia a l’any 1978 pel la Universidad de Granada

Especialista en Cirurgia Ostopèdica i Traumatologia l’any 1982 Hospital Sagrat Cor de Brcelona

Durant la seva carrera professional el Dr. Massri Zeituni ha treballat tant dins l’àmbit ambulatori de la Seguretat Social com a nivell privat, professional que sempre s’ha ana formant en el seu camp al llarg de la seva carrera professional i ha realitzat moltes assistències a congressos mèdics

 

El Dr.  Massri Zeituni ha impartit vàries ponències dins l’àmbit mèdic per a d’altres professionals mèdics

Col·laboració en el Llibre “Cirugía de la Rodilla”

 

Se’ns dubte un gran professional col·laborador amb Vallès Clínic

Durant la seva carrera professional a exercit de professional com a especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia en centres, clíniques, ambulatoris, hospitals del gran renom

Hospital Públic

Ambulatoris de l’INS

Ambulatoris de la Seg. Social

Entre d’altres ….

A més d’haver exercit com a Metge Especialista durant els més de 30 anys d’experiència

 

Actualment col·labora com a Professional en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia a Vallès Clínic

Durant els seus anys com a professional ha assistit a moltíssimes conferències tals com:

CECOT, EFORT, American Academy of Orthopaedic Surgeons, 9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 8th Congress European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, entre moltes d’altres

El DR. Massri Zeituni ha participat impartint diferents Ponències, estudis i és membre col·laborador del llibre “Cirugía de Rodilla”