Tipus D’Incontinència Urinària que tractem al CMF Vallès Clínic. Consell 2. Setmana de la Dona

Tipus D’Incontinència Urinària que tractem al CMF Vallès Clínic. Consell 2. Setmana de la Dona

Atès que el 08 de març és el DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, aquesta setmana cada dia, trobaràs una publicació a les xarxes socials referent a un consell, situació, recomanació, etc. del CMF VALLÈS CLÍNIC relacionat amb la vida de la DONA.

CONSELL CMF VALLÈS CLÍNIC 2

 

CONÈIXES ELS TIPUS D’INCONTINÈNCIA QUE TRACTEM AL CMF VALLÈS CLÍNIC?

INCONTINÈNCIA URINÀRIA:

  1. I.U. D’ESFORÇ: És la que apareix al realitzar una activitat intensa o un esforç. Per exemple aixecar garrafes d’aigua, córrer, fer màquines al gimnàs, esternudar, tossir, etc. (en el 90% dels casos veiem que és produïda per una hipermobilitat de la unió uretrovesical). Sol associar-se a una falta de to muscular del Sòl Pelvià i la faixa abdominal. També ens podem trobar un dèficit uretral (on veiem la uretra oberta. La pressió de tancament d’aquesta és inferior a la pressió de la bufeta i, a l’augmentar la pressió de la bufeta s’escapa l’orina).

És molt important en aquests tipus I.U. que les professionals avaluem les diferents pressions quantitatives i qualitatives del diafragma i la faixa abdominal, així com ens fixem en la qualitat del teixit del Sòl Pelvià, la força, els reflexes, la postura de la persona, entre d’altres factors.

 

  1. I.U. D’URGÈNCIA: És la impossibilitat d’inhibir la micció.

Els símptomes associats al Síndr. d’Urg. Miccional son  el Desig Urgent + pol·laciúria “Polaquiuria” (orinar freqüentment i en poca quantitat) + Incontinència Urinària ( associada a una situació. Ex. Síndr. Puerta garaje o quan entres a l’ascensor). Les I.U.U venen produïdes per causes motrius, vesicals, sensitives i psico-emocionals.

 

  • I.U. PER IMPERIOSITAT: El trobem dins del Síndr. D’Urg. Miccional però te nom propi. Aquí ens trobem casos com quan diem: em pixo, em pixo, em pixo, m’he pixat. És quan em venen les ganes i no em puc pas aguantar.
  1. I.U. MIXTA: En aquest cas en trobem amb afectació de les ambdues I.U. esmentades anteriorment.

 

INCONTINÈNCIA FECAL I GASOS: En parlarem en d’altres posts.

 

DAVANT D’UNA INCONTINÈNCIA NO N’HI HA PROU EN FER  EXERCICIS DE KEGEL!!!

Per tractar la Incontinència cal tota una bateria tests, algoritmes i en ocasions proves. Per això es necessari formació i conèixer bé les diferents metodologies de treball per tal de poder ajudar en la millor manera possible a les i als pacients.

Davant de qualsevol dubte pregunta’ns, aquí estem. Ens encanta la nostra professió i sempre mirem de donar un cop de ma. Ginecologia – Urologia – Fisioteràpia Uroginecològica i Coloproctològica, van agafades de la ma en aquest camp.

Gràcies,

 

Meritxell Brunés

Fisioterapeuta Integrativa Especialitzada en la Dona

Núm. De Col. 6189

 

Centre de Medicina i Fisioteràpia Vallès Clínic

  1. 93 573 96 96 – 656 83 69 73  www.vallesclinic.cat

 

 

Dado que el 08 de marzo es el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, cada día de ésta semana, encontrarás una publicación en las redes sociales referente a un consejo, situación, recomendación, etc. del CMF VALLÈS CLÍNIC relacionado con la vida de la MUJER.

CONSEJO CMF VALLÈS CLÍNICO 2

 

¿Conoces los tipos de INCONTINENCIA QUE TRATAMOS EL CMF VALLÈS CLÍNICO?

INCONTINENCIA URINARIA:

 

  1. I.U. DE ESFUERZO: Es la que aparece al realizar una actividad intensa o un esfuerzo. Por ejemplo levantar garrafas de agua, correr, hacer máquinas en el gimnasio, estornudar, toser, etc. (En el 90% de los casos vemos que es producida por una hipermovilidad de la unión uretro-vesicales). Suele asociarse a una falta de tono muscular del Suelo Pélvico y la faja abdominal. También nos podemos encontrar un déficit uretral (donde vemos la uretra abierta. La presión de cierre de ésta es inferior a la presión de la vejiga y, al aumentar la presión de la vejiga se escapa la orina).

 

Es muy importante en este tipo I.U. que las profesionales evaluamos las diferentes presiones cuantitativas y cualitativas del diafragma y la faja abdominal, así como nos fijamos en la calidad del tejido del Suelo Pélvico, los reflejos, la fuerza, la postura de la persona, entre otros factores.

 

  1. I.U. DE URGENCIA: Es la imposibilidad de inhibir la micción.

Los síntomas asociados al Sindr. de Urg. Miccional son el Deseo Urgente + Polaquiuria (orinar frecuentemente y en poca cantidad) + Incontinencia Urinaria (asociada a una situación. Ex. Sindr. Puerta garaje o cuando entras en el ascensor). Las I.U.U venden producidas por causas motrices, vesicales, sensitivas y psico-emocionales.

 

2.1. I.U. POR IMPERIOSIDAD: Lo encontramos dentro del Sindr. De Urg. Miccional pero tiene nombre propio. Aquí nos encontramos casos como cuando decimos: me meo, me meo, me meo, me he meado. Es cuando me vienen las ganas y no me puedo aguantar.

 

  1. I.U. MIXTA: En este caso encontramos con afectación de las ambas I.U. mencionadas anteriormente.

 

INCONTINENCIA FECAL Y GASES: Hablaremos en otros posts.

 

¡ANTE UNA INCONTINENCIA NO BASTA CON HACER EJERCICIOS DE KEGEL !!!

Para tratar la Incontinencia hay toda una batería tests, algoritmos y en ocasiones pruebas. Por ello es necesario formación y conocer bien las diferentes metodologías de trabajo para poder ayudar en la mejor manera posible a las y los pacientes.

 

Ante cualquier duda pregúntanos, aquí estamos. Nos encanta nuestra profesión y siempre tratamos de dar una mano. Ginecología – Urología – Fisioterapia Uroginecológica y Coloproctológica, van cogidas de la mano en este campo.

Gracias,

 

Meritxell Brunés

Fisioterapeuta Integrativa Especializada en la Mujer

Núm. De Col. 6189

 

Centre de Medicina i Fisioteràpia Vallès Clínic

93 573 96 96 – 656 83 69 73 www.vallesclinic.cat